Stefan Bydén

Miljövetare. Arbetar med hydrologi, kommunal vattenplanering, dagvattenrening och MKB. Stefan är också redaktör och författare samt har gjort layouten på flera läroböcker. Han gör också hemsidor och den som har koll på datorprogram och applikationer, bland annat.
Var med och startade Melica. Gillar när isen sjunger. Har lodat sjöar.

Senaste projektet:

Den senaste tiden har jag arbetat mycket med naturvårdens pedagogik genom att jag fått göra form till Calles, Olas och Tores bok Naturvård för torpare.

Jag är också engagerad i Föreningen Mjörnbygdens naturcentrum som det närmaste året ska bygga upp ett antal annex till naturcentret med stöd av Leader.

Åtgärder för deponin St Hans backar i Lund är nu slutförd där många års utredande lett till en åtgärdsplan med uppsamling av lakvatten, förbättrad täckning och dagvattensystem och ett system med reningsdammar. http://www.melica.se/sankthans.html

Deponiarbetena fortsätter nu med täckning av Rögle deponi.

Jag är också med och driver Again AB – ett bolag som ska göra det möjligt att återföra näring från vår urin till odlingsmarken på ett enkelt och säkert sätt.

Tillsammans med Einar bidrar jag gärna till debatten om Göteborgs framtid

Har gjort hemsidor om ängsslåtter och mulens marker