Therese Alfsdotter

Therese är biolog med inriktning mot naturvård. Hon har jobbat med naturvärdesbedömningar, inventering av bland annat kärlväxter och fjärilar, och även reservatsförvaltning i form av praktisk naturvård.
Hon har kunskaper inom GIS, naturvård, våtmarker/vattenvård, fältarbete och erfarenhet av att i fält artbestämma kärlväxter, kryptogamer, insekter, fåglar, däggdjur.
Therese har ett gediget intresse för natur och hållbart leverne. Tillsammans med sin partner smider hon planer inför bygget av ett ekohus.