Naturinventeringar

Naturinventeringar kan ha flera syften – allt från att övervaka fjärilsfaunan till att klassa ett områdes naturvärden. Naturvärdesinventering har blivit ett allt viktigare instrument i samhällsplaneringen i takt med att vi har börjat ta målen om biologisk mångfald på allvar. Vi har erfarenhet av naturinventeringar sen 80-talet och arbetar nu antingen efter det klassningssystem som finns i kommunens naturvårdsplan eller enligt den nya SIS-standard som finns. Vi är också vana vid att om så önskas fullfölja inventeringarna med råd om hänsyns- eller kompensationsåtgärder för att klara de värden som påträffats.

Ett exempel på naturinventeringar är "Naturvärden på kyrkogårdar i Ljungby kyrkliga samfällighet".
 

Relaterade tjänster


Skriv ut