Handbok MKB

Miljökonsekvensbeskrivning för vägar och järnvägar. Del av en serie handböcker. Formgivning, illustrationer och grafik av Thomaz. Redaktör: Jan Scmidtbauer Crona.
För Trafikverket.