Hur mår gröna väggen?

 Nu har vi fått uppdraget att göra en uppföljning. Hur mår växterna? Hur fungerar bevattningssystemet med dagvatten? Håller kvalitén i materialen? Hur mycket fåglar och insekter har attraherats av väggen? Vilka ekonomiska erfarenheter kan man göra? Frågorna är många som det blir spännande att få svar på!