Illustrationer graviditet och missbruk

En konferens om unga gravida som missbrukar har illustrerats av Thomaz för GR och Länsstyrelsen.