Kollektivtrafikremiss

Melica har lämnat ett remissvar på kollektivtrafikens målbild i Göteborg/Mölndal/Partille. Där pläderar vi för att en långsiktigt hållbar och attraktiv kollektivtrafik i huvudsak ska vara spårbunden.

Läs vårt inlägg