Melica restaurerar fågelsjö i Litauen

Melica restaurerar fågelsjö i Litauen
Litauens största naturvårdsfond LHF har ett samarbetsprojekt med Melica och norska Norconsult för att återskapa landets en gång viktigaste fågelsjö –Lake Birzulis. Calle Bergil, Melica bidrar i projektet med kunskaper och erfarenheter av våtmarksrestaurering samt med kontakter med svenska experter. Projektet inleddes med ett studiebesök vid Hornborgasjön. Tanken är att Birzulis ska genomgå en liknande förvandling som Hornborgasjön gjort – från utdikat vasshav till fågelparadis och viktigt turistmål.
Men vilka värden ska prioriteras? Kan mer fisk kombineras med fler häckande änder? Kan rördromar och ängshökar finnas kvar samtidigt som vadarfåglarna lockas tillbaka. Kan trandansen bli lika intensiv som vid Hornborgasjön?

Melica har nu avslutat sin del i arbetet, medan våra litauiska vänner arbetar vidare mot ett förverkligande av planerna.Litauens största naturvårdsfond har ett samarbetsprojekt med Melica och norska Norconsult för att återskapa landets en gång viktigaste fågelsjö – Lake Birzulis. Calle Bergil, Melica bidrar i projektet med kunskaper, erfarenheter och kontakter med svenska experter. Nyligen gjordes ett studiebesök vid Hornborgasjön. Tanken är att Birzulis ska genomgå en liknande förvandling som Hornborgasjön gjort – från utdikat vasshav till fågelparadis och viktigt turistmål.
Men vilka värden ska prioriteras? Kan mer fisk kombineras med fler häckande änder? Kan rördromar och ängshökar finnas kvar samtidigt som vadarfåglarna lockas tillbaka. Kan trandansen bli lika intensiv som vid Hornborgasjön?
Det pågående skedet ska efter noggranna studier utmynna i ett förslag på hur de olika intressena kring sjön ska avvägas vid en restarering.