Trädinventering

Startskottet gick på Ramsön i Bohuslän, där träden var få men intressanta!
Inventeringen gjordes av Lina Ahnby, Christer Lundenius och Calle Bergil