Fågelsjö restaureras i Litauen

Melica restaurerar fågelsjö i Litauen
Litauens största naturvårdsfond LHF har ett samarbetsprojekt med Melica och norska Norconsult för att återskapa landets en gång viktigaste fågelsjö –Lake Birzulis. Calle Bergil, Melica bidrar i projektet med kunskaper och erfarenheter av våtmarksrestaurering samt med kontakter med svenska experter. Projektet inleddes med ett studiebesök vid Hornborgasjön. Tanken är att Birzulis ska genomgå en liknande förvandling som Hornborgasjön gjort – från utdikat vasshav till fågelparadis och viktigt turistmål.
Men vilka värden ska prioriteras? Kan mer fisk kombineras med fler häckande änder? Kan rördromar och ängshökar finnas kvar samtidigt som vadarfåglarna lockas tillbaka. Kan trandansen bli lika intensiv som vid Hornborgasjön?
Melica har nu avslutat sin del i arbetet, medan våra litauiska vänner arbetar vidare mot ett förverkligande av planerna.

 • Lakvattenbehandling

  Rögle f.d. deponi

  Melica projekterar och leder arbetet med att förbättra reningen av lakvattnet ur den före detta d

 • Hållbar stad

  Gröna väggar i Göteborg

  Melica hjälper Göteborg stad i dess arbete med att ta fram ett koncept

 • En Melicaspecialitet

  Kulturmiljöunderlag

  De kulturhistoriskt intressanta miljöerna är av stort vikt i dagens förändringsinriktade tid, av

 • Lakvattenbehandling

  Sankt Hans backar – en deponi i Lund

  År 1998 uppmärksamades missbildningar hos fisk i Vallkärrabäcken som rinner strax norr om Lund.

 • Biologisk mångfald

  En grönare Göteborgs Central?

  Centralenområdet står inför en stor omvandling.

 • Näring i Kretslopp

  Teknikutveckling för ENSY AB

  Sedan ett år tillbaka samarbetar Melicas forskare Zsofia Ganrot med innovationsföretaget Ensy AB

 • Formgivning

  Handbok MKB

  Miljökonsekvensbeskrivning för vägar och järnvägar.

 • film

  Dokumentär om en vision

   

 • naturvård

  Fjärilar på dagen

  Tillsammans med Biodivers har Melica inventerat trollsländor och dagaktiva fjärilar åt Göteborgs

 • Trycksaker

  Utflykt i södra skärgården

  Melica har gjort en utflyktsguide åt Styrsöbolaget på tre språk.

 • Bok och film

  Högsbo på väg

  Man kan gå på små upptäcktsresor i de olika kvarteren.

 • Kulturmiljöunderlag

  Kulturmiljöunderlag för tomt på Lindholmen

  Inför en planerad expolatering på Lindholmen, som är ett område av riksintresse för kulturmiljövå