Teknikutveckling för ENSY AB

Sedan ett år tillbaka samarbetar Melicas forskare Zsofia Ganrot med innovationsföretaget Ensy AB inom metodutveckling för näringsåtervinning. Ensy AB är specialiserad på teknikutveckling för maximal återvinning av växtnäring från flytgödsel och från rötslam från biogasanläggningar. De utvecklar även mindre  och små utrustningar för biogasutvinning och gasrening. Nya vägar och innovativa lösningar testas först på Melicas lab för att sedan vidare optimeras i Ensys uppskalade pilot- eller fullskaliga anläggningar. Projektet beräknas pågå även under de kommande åren (2013 och framåt).

För mer om Ensy AB och deras teknik ring Jan Broberg, mobil + 46705513386.

 • naturvård

  Fågelsjö restaureras i Litauen

  Melica restaurerar fågelsjö i Litauen

 • Lakvattenbehandling

  Rögle f.d. deponi

  Melica projekterar och leder arbetet med att förbättra reningen av lakvattnet ur den före detta d

 • Hållbar stad

  Gröna väggar i Göteborg

  Melica hjälper Göteborg stad i dess arbete med att ta fram ett koncept

 • En Melicaspecialitet

  Kulturmiljöunderlag

  De kulturhistoriskt intressanta miljöerna är av stort vikt i dagens förändringsinriktade tid, av

 • Lakvattenbehandling

  Sankt Hans backar – en deponi i Lund

  År 1998 uppmärksamades missbildningar hos fisk i Vallkärrabäcken som rinner strax norr om Lund.

 • Biologisk mångfald

  En grönare Göteborgs Central?

  Centralenområdet står inför en stor omvandling.

 • Formgivning

  Handbok MKB

  Miljökonsekvensbeskrivning för vägar och järnvägar.

 • film

  Dokumentär om en vision

   

 • naturvård

  Fjärilar på dagen

  Tillsammans med Biodivers har Melica inventerat trollsländor och dagaktiva fjärilar åt Göteborgs

 • Trycksaker

  Utflykt i södra skärgården

  Melica har gjort en utflyktsguide åt Styrsöbolaget på tre språk.

 • Bok och film

  Högsbo på väg

  Man kan gå på små upptäcktsresor i de olika kvarteren.

 • Kulturmiljöunderlag

  Kulturmiljöunderlag för tomt på Lindholmen

  Inför en planerad expolatering på Lindholmen, som är ett område av riksintresse för kulturmiljövå