Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Robert Petersen

Biolog och miljövetare med inriktning mot naturvård. Arbetar med naturguidning, naturinventeringar och artskyddsfrågor liksom med gröna utredningar på bred plan. Har en särskild kompetens inom fåglar och fågelskydd. Har god fältvana samt kunskaper inom bl.a. artkunskap, artskydd, miljörätt, GIS och MKB.

Spenderar helst en ledig dag med att bevaka flyttfågelsträcket vid lämplig udde..