Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Therese Alfsdotter

Therese är examinerad biolog med inriktning mot naturvård. Hon jobbar inom ett brett fält av naturinventeringar och utredningar. Senaste uppdragen på Melica har varit naturvärdesinventeringar, främst i samband med detaljplaner, andra naturinventeringar och utredning av artskyddsfrågor. Hon har kunskaper inom bl.a. naturvård, artkunskap, gis-arbete, miljörätt, samt god fältvana.

Therese har ett gediget intresse för natur och hållbart leverne. Tillsammans med sin partner smider hon planer inför bygget av ett ekohus.

 

 

Senaste uppdragen

- Naturvärdesinventeringar i flera kommuner (bl.a. Tjörn, Uddevalla, Vårgårda.)

- Inventering av skyddsvärda träd, Västra Götalands län.

Uppföljning av gräsmarker i skyddade områden i Västra Götalands län på uppdrag av Länsstyrelsen 2018-2019

- Vattenprovtagning, kalkeffektuppföljning, GöteborgsRegionen

- Flera olika naturinventeringar inför detaljplan för Ulricehamns kommun, Therese ansvarade för fågelinventering.

- Inventering av naturvärden, grönstruktur och ekosystemtjänster i Habo kommun.