Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Halmhus

Är det möjligt att både bygga miljövänligt, robust och ändå ekonomiskt hållbart? Rasmus Ekberg på Melica hjälper Daniel och Karolina att förverkliga sin dröm utanför Alingsås. Ett boende anpassat för platsen, byggt för självhushållning och med halm och lera som byggmaterial.