Gröna konsulter som utreder, utvecklar och producerar
för ett hållbart liv

Böcker

 
  • Författa på uppdrag eller efter egna manus. 
  • Huvudredaktörer för böcker, redigera och sammanställa texter.
  • Formge, bildsätta och producera hela boken. Ta fram tryckfärdiga digitala original och ansvara för tryckerikontakter.